Adoracja rodziców

W sobotę, 26 stycznia bracia wraz z rodzinami oddają część Bogu, wcielonemu z miłości do człowieka!

Tego dnia o godz 14:00 przewidziane jest spotkanie braci i ich rodzin u stóp Nowonarodzonego. W planie zawiera się Eucharystia, jasełka oraz poczęstunek w refektarzu klasztornym.

Prowincja Św. Jadwigi
Parafia Panewniki
Misje franciszkańskie
Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła