Adoracja seminariów

Stało się tradycją, że dwie wspólnoty seminaryjne: Seminarium franciszkańskie z Panewnik i Seminarium diecezjalne z Katowic, wspólnie adorują Pana przy Żłóbku.Tak też będzie i w tym roku liturgicznym. Wspólną adorację przy panewnickim Żłóbku zainauguruje radosne kolędowanie o godz. 18:00. Będzie to zarazem przygotowanie do uroczystej Mszy Św. o godzinie 18:30. Spotkanie zakończymy w refektarzu poczęstunkiem.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu
Trzej Towarzysze
Misje franciszkańskie
Proformatione
Prowincja Św. Franciszka