Bracia na plcówkach

Od 25 czerwca nasi bracia rozpoczynają posługę na terenie naszych placówek zakonnych. Pierwszymi braćmi, którzy w tym celu opszuczają Panewniki są:

br. Ekspedyt - Wieluń (do 31 lipca)

br. Mirosław - Kobylin (do 18 lipca)

br. Ryszard - Cieszyn (do 30 czerwca)

Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II