Filmy
Film przedstwiający naszą Prowincję zakonną:
 
Film prezentujący formację początkową naszej Prowincji Zakonnej:
 
Spot promujący nasze duszpasterstwa franciszkańskie:
 
 
Nasza Bazylika, klasztor i seminarium:

Kuria Generalna
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni
Misje franciszkańskie