Inauguracja roku akademickiego

Program inauguracji:

10.00   Uroczysta Msza św. w Bazylice

11.00   Sesja inauguracyjna w gmachu Seminarium (sala nr 1)

· Powitanie gości
· Przemówienie Ojca Rektora
· Sprawozdanie z działalności Seminarium w roku akademickim 2010/2011
· Wręczenie dyplomów magisterskich
· Immatrykulacja pierwszego roku
· Wykład inauguracyjny: o. dr Maksym Kopiec
· Przemówienie przedstawiciela PAT (Kraków)
· Przemówienie ministra prowincjalnego o. Ezdrasza Biesoka OFM
· „Gaudeamus igitur”

12.30       Obiad w refektarzu klasztornym

13.00       Konferencja wykładowców i wychowawców Seminarium w kapitularzu klasztoru panewnickiego – I piętro

Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Proformatione
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi