Kalwaria Śląska

28 marca 2015 r. o godz. 19:30 zapraszamy na kolejne Misterium Męki Pańskiej "Kalwaria Śląska", które tradycyjnie odbędzie się w bazylice Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach. Będzie to już dziewiąte Misterium, poprzez które chcemy się lepiej przygotować do przeżywnia tajemnic Triduum Paschalnego.

"Kalwaria Śląska" jest niejako nabożeństwem wprowadzającym nas w Tejemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Modlitwa, obraz i dźwięki są tymi czynnikami, przez które aktorzy oraz osoby zaangażowane w przygotowanie Misterium chcą nas przybliżyć do Jezusa.


Trzej Towarzysze
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie