Konferencja nt. naprotechnologii

Dnia 9. marca na Górze Św. Anny odbędzie się konferencja pt. „NaProTechnologyTM w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności. Szanse, wyzwania, efekty”, organizowana przez Dom Pielgrzyma na Górze Św. Anny oraz Fundację Evangelium Vitae.


Konferencja będzie miała charakter informacyjno-promocyjny dla metody, która jest mało znana i niedoceniana we środowisku lekarzy ginekologów, a jest bardzo skuteczna m.in. w leczeniu niepłodności czy nawykowych poronień.

Celem tejże konferencji jest zapoznanie z tą metodą i naukowymi danymi, potwierdzającymi jej skuteczność szczególnie lekarzy ginekologów oraz lekarzy rodzinnych, a także położne, pielęgniarki, doradców rodzinny oraz studentów wyższych lat medycyny, położnictwa, nauk społecznych, jak również pary, mające problem z poczęciem lub donoszeniem dziecka.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.naprotechnologia.wroclaw.pl

Ks. Bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO, objął konferencję honorowym patronatem.

 

PROGRAM:

08.30   Rejestracja uczestników

09.00 – 10.35 Sesja I NIEPŁODNOŚĆ PROBLEM GLOBALNY  

09.00 Powitanie. Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i gości – Organizatorzy konferencji

09.15 Przyczyny i skala problemu niepłodności -  Dr n. med. Przemysław Binkiewicz – ginekolog położnik, Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Pyskowicach

09.35 . Szanse i zagrożenia leczenia niepłodności okiem genetyka - Prof. Stanisław Cebrat, Uniwersytet Wrocławski

09.55 Endokrynologia. Rola gospodarki hormonalnej w prokreacji – Dr n. med. Katarzyna Dunajska – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynolog, nauczyciel naturalnego planowania rodziny i doradca życia rodzinnego; Wrocław

10.15 Endometrioza – jedna z częstych przyczyn problemów z płodnością – Dr Agnieszka Chrobak - Instytut Immunologii Doświadczalnej PAN, Wrocław

10.35   Przerwa kawowa

10.50 – 13.30 Sesja II: NaProTECHNOLOGYTM JAKO POMOC W DIAGNOZOWANIU PRZYCZYN I  LECZENIU OBNIŻONEJ PŁODNOŚCI

10.50 CREIGHTON MODEL FertilityCareTM system – metoda rozpoznawania płodności i diagnozowania zaburzeń zdrowia prokreacyjnego – mgr Anna Dziuba-Marzec - Instruktor Modelu Creighton’a, Wieluń

11.20 Leczenie niepłodności – przyczyna po stronie kobiety – studium przypadków – Lek. med. s. Augustyna Milej, boromeuszka – ginekolog-położnik – Szpital w Rydułtowach

12.00 Czynnik męski jako jedna z przyczyn obniżonej płodności – Lek.med. Maciej Barczentewicz - ginekolog położnik – Przychodnia Specjalistyczna Macierzyństwo i Życie oraz Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej, Lublin

12.40 Chirurgia w leczeniu niepłodności - Prof. Marian Gabryś – Uniwersytet Medyczny, Wrocław

13.30 Przerwa obiadowa

14.00 – 15.45  Sesja III: NaProTECHNOLOGYTM JAKO POMOC W DIAGNOZOWANIU PRZYCZYN I  LECZENIU OBNIŻONEJ PŁODNOŚCI c.d.

14.00 Interwencje dietetyczne w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym niepłodności i chorób współistniejących - mgr Magdalena Machlarz – Przychodnia Specjalistyczna Macierzyństwo i Życie, Lublin

14.30 Nasze dziecko przyszło na świat przy pomocy NaProTechnology TM - Alicja i Tomasz Andreasik

14.55 Psychologiczny aspekt niepłodności – mgr Karolina Jaremczyk - psycholog, psychoterapeuta, Wrocław

15.15 Aspekty bioetyczne i duchowe w leczeniu niepłodności

15.45 -16.30 Część IV Panel Dyskusyjny  z udziałem Prelegentów

16.30   Zakończenie konferencji

Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Parafia Panewniki
Proformatione
Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi