Niedziele Misyjne (cz.II)

Obchody Niedzieli misyjnej w najbliższą niedzielę zostaną przeprowadzone w następnych klasztorach naszej Prowincji.


Bracia naszego domu wespół z domownikami poszczególnych klasztorów włączają się w modlitwę Kościoła za misjonarzy, dzieła misyjne i o nowe powołania. Z racji organizacyjnych, obchody Niedzieli Misyjnej w naszej prowincji rozłożone są na trzy kolejne niedziele, począwszy od 21. października. Dzięki temu do wszystkich klasztorów będą mogli dotrzeć nasi bracia.


Dwudziestego ósmego października bracia wraz z kaznodziejami udadzą się do Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Opola, Starych Panewnik oraz Wielunia.

Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Szczyrzycu
Proformatione
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II