Niedziele Powołaniowe
W ramach przypadającej na 15 maja Niedzieli Dobrego Pasterza, organizowane są w naszych franciszkańskich parafiach Niedziele Powołaniowe. Bracia wyjeżdżają zatem na czele z ojcem diakonem, bądź z którymś ojcem naszej prowincji, by uczestniczyć w obchodach tejże niedzieli. Przede wszystkim poprzez swoją obecność dają świadectwo, że można także dziś żyć w świecie jako Brat Mniejszy. W pewnym sensie okazję tą wykorzystał nasz Teatr Seminaryjny i wystawił swoją sztukę "Szewc Walenty Zakonnikiem" w rodzinnej parafii naszego współbrata br. Euzebiusza.
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Parafia Panewniki
Trzej Towarzysze
Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II