Pielgrzymka do Miejskiej Górki

PROGRAM PIELGRZYMKI WSD I DPC
DO SANKTUARIUM ŚW. FRANCISZKA W MIEJSKIEJ GÓRCE


•    Sobota, 17.09.2011

06.45     – modlitwy poranne / śniadanie
07.30     – wyjazd z Katowic-Panewnik
12.00     – obiad w Miejskiej Górce
14.00     – mecz piłkarski
17.00     – nieszpory w krypcie w Miejskiej Górce
17.30     – kolacja w refektarzu klasztornym
18.00     – nabożeństwo maryjne w kościele
18.30     – Msza św. w krypcie (przewodniczy minister prowincjalny)
19.30     – ognisko
22.00     – wyjazd na nocleg do Kobylina

•    Niedziela, 18.09.2011

07.30     – wyjazd z Kobylina do Miejskiej Górki
08.00     – jutrznia w kościele
08.20     – śniadanie w refektarzu klasztornym
10.00     – spotkanie z ministrem prowincjalnym w kościele
12.00     – uroczysta Msza św. w kościele (przewodniczy minister prowincjalny)
13.00     – obiad w refektarzu klasztornym i pożegnalna kawa
15.00     – nieszpory i wyjazd do Katowic-Panewnik
19.30     – kolacja w refektarzu w Katowicach-Panewnikach


•    kazania wygłosi o. Filip Kahlert.

Bernardyni
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II