Płyta Biedaczyny

W środę, 28. listopada, seminaryjny zespół BIEDACZYNA gościł w studio muzyczny Radia eM.

Celem tej wizyty było nagranie jednej kolędy. Po mozolnej pracy udało się zarejestrować i dokonać masteringu pierwszej kolędy.Dalsze prace, z przyczyn technicznych zostaną kontynuowane po zimowej sesji egzaminacyjne, czyli w połowie lutego.

Istnieje zatem nadzieja, że płyta z kolędami BIEDACZYNY ukaże się w przyszłym roku na Święta Bożego Narodzenia.

Opactwo w Wąchocku
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni