Praktyki w Zakładzie Opiekuńczo - leczniczym w Katowicach; brat Bartymeusz, Łazarz i Symeon

Tradycyjnie po drugim roku studiów bracia uczestniczą w trzytygodniowych praktykach pośród chorych. Bracia naszego seminarium takie praktyki odbywają w Katowicach w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym.

To spotkanie z człowiekiem chorym, bywa że konającym jest niepowtarzalnym doświadczeniem, które staje się nieocenionym w perspektywie przyszłej pracy duszpasterskiej także pośród chorych i umierających.

Misje franciszkańskie
Proformatione
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Parafia Panewniki