Praktyki w Zakładzie Opiekuńczo - leczniczym w Katowicach; brat Łazarz, Kolumban, Mirosław

Tradycyjnie po drugim roku studiów bracia uczestniczą w trzytygodniowych praktykach pośród chorych. Bracia naszego seminarium takie praktyki odbywają w Katowicach w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym.

To spotkanie z człowiekiem chorym, bywa że konającym jest niepowtarzalnym doświadczeniem, które staje się nieocenionym w perspektywie przyszłej pracy duszpasterskiej także pośród chorych i umierających.

Parafia Panewniki
Trzej Towarzysze
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II