Probacja międzyprowincjalna

Tegoroczna probacja braci Konferencji Północnosłowiańskiej odbędzie się w dniach 25 czerwca – 9 lipca w klasztorze Prowincji świętej Jadwigi przy Sanktuarium na Górze świętej Anny.  Organizatorem jest o. Witosław Sztyk - rektor naszego seminarium i sekretarz formacji i studiów Konferencji.

Celem probacji jest wzajemne poznanie się braci w bezpośrednim przygotowaniu do złożenia ślubów wieczystych. Podczas spotkań zostaną zaproponowane tematy dotyczące tożsamości franciszkańskiej w służbie misyjnej i ewangelizacyjnej.

 

Z naszej prowincji będą uczestniczyli w niej bracia:

Dorian Plas,

Solan Dąbrowski,

Edmund Mika,

Bazyli Skaźnik,

Euzebiusz Skorupa,

Savio Bażan,

Karol Piela

 

oraz bracia z Ukrainy:

Mojsej Lewko 

Teodor Mota.

Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo w Szczyrzycu
Parafia Panewniki
Misje franciszkańskie