Probacja prowincjalna

Bracia przed złożeniem ślubów wieczystych zawsze przygotowują się na tzw. probacji do ich złożenia. Jest to spotkanie braterskie o charakterze formacyjno-rekolekcyjno-wypoczynkowym. Składa się z dwóch części. W tym roku bracia: Gaudenty, Fortunat, Bernard, Flawiusz i Ignacy w dniach 25 czerwca – 9 lipca przebywają w Dursztynie w Pieninach na części wspólnotowej całej konferencji północnosłowiańskiej. Od 12 lipca do 26 lipca bracia będą na drugiej części prowincjalnej, gdzie udadzą się do Italii, by przejść śladami św. Franciszka.

Kuria Generalna
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu
Parafia Panewniki
Opactwo cystersów w Jędrzejowie