Probacja przed ślubami wieczystymi

Jak co roku w miesiącu lipcu bracia przygotowujący się do ślubów wieczystych uczestniczyli w probacji. Przygotowanie do ślubów wieczystych trwa od momentu wstąpienia do zakonu, jednak czas probacji jest czasem szczególnego zatrzymania się, by w pełni świadomie i na zawsze powiedzieć Bogu „tak”. 

Tegoroczna pierwsza część probacji odbyła się w klasztorze pw. św. Salwatora z Horty w Dursztynie w dniach od 28 czerwca do 12 lipca i uczestniczyło w niej 24 braci z 5 prowincji franciszkańskich. Stanowiła ona doskonałą okazję do poznania się młodych braci, wymiany myśli, spostrzeżeń, marzeń i planów.

Przez dwa tygodnie bracia wspólnie modlili się, brali udział w wykładach zaproszonych gości, a także korzystali z uroków górskiej okolicy. Wykłady dotyczyły między innymi:  misji franciszkańskich (ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Świętej), psychologicznej analizy ślubu posłuszeństwa, czy też zagadnień prawnych związanych ze złożenia profesji uroczystej. Swoją obecnością zaszczycił sam bp Damian Muskus OFM (bp pomocniczy archidiecezji krakowskiej) przybliżając braciom zagadnienie relacji między zakonnikami, a klerem diecezjalnym. Temat misji ludowych przedstawił o. Jozafat Gohly, a br. Rafał Gorzołka, podzielił się swoim doświadczeniem pracy z ubogimi. Dzień skupienia dla braci poprowadził o. Filip Kahlert. 

Braci na probacji w Dursztynie odwiedzili także ministrowie prowincjalni: o. Rufin Maryjka (prowincja MB Anielskiej) i o. Jarosław Kania (prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP).

Druga część probacji odbyła się w dniach od 15 do 30 lipca. Za jej przebieg odpowiedzialnym był o. Remigiusz Langer, a jej głównym celem było zwiedzenie miejsc związanych ze świętym Franciszkiem z Asyżu. Początek wyjazdu jednak miał charakter bardziej rekreacyjny; w czasie czterech dni pobytu w klasztorze w Viareggio bracia mieli okazję zwiedzić tak Pizę jak i Florencję, ale również pobliską plaże. Następnie bracia udali się na trzy dni do Rzymu, gdzie pod przewodnictwem o. Sergiusza Bałdygi zwiedzili Kurię Generalną Zakonu Barci Mniejszych oraz uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Vidalem Rodríguezem – sekretarzem generalnym zakonu do spraw formacji i studiów. Ojcowie Lucjusz Wójtowicz oraz Abraham Sobkowski oprowadzili braci po Lateranie i okolicy, a ojciec Polikarp Nowak wprowadził braci za Spiżową Bramę, ukazując niezwykły świat państwa Watykańskiego. Bardzo ważnym wydarzeniem było uczestnictwo braci w niedzielnej modlitwie Anioł Pański pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Kolejnym etapem tej części probacji był kilkudniowy pobyt w Santa Maria degli Angeli pod Asyżem. W tym czasie bracia napełniali się franciszkańskim duchem tego miasta, jak i okolicy, zwiedzając San Damiano, Carceri, Greccio, Rivotorto, Fonet Colombo i Spoleto.

Ostatnim etapem probacji był pobyt na La Vernie – pustelni położonej na górze, gdzie Biedaczyna otrzymał Stygmaty. Tam też, jako w miejscu wołającym o ciszę i kontemplację, bracia odbyli dzień pustyni.  Po dwóch tygodniach podróżowania po ojczyźnie świętego Franciszka, bracia umocnieni i pełni wdzięczności wrócili do Katowic - Panewnik.

Pokornie prosimy o pamięć w modlitwie za braci, którzy przygotowują się do ślubów wieczystych.

Misje franciszkańskie
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi
Parafia Panewniki
Proformatione
Bernardyni