Przeprowadzki absolwentów

Wraz z końcem roku akademickiego zbliża się także data zakończenia formacji czasowej naszych braci juniorystów poprzez złożenie ślubów wieczystych.

Otrzymali oni już pierwsze obediencje i opuścili mury naszego domu profesów czasowych. Co prawda br. Bazyli Skaźnik i br. Edmund Mika nadal pozostają na terenie naszego klasztoru w Panewnikach przejmując jednak nowe funkcje wyznaczone przez przełożonych, tak br. Savio Bażan dalszą swoją posługę będzie realizował w Bytomiu.

Także do Bytomia trafia br. dn Korneliusz Jaśkiewicz, który ukończył studia w naszym seminarium.

Do Rybnika natomiast przeprowadza się nasz jedyny tegoroczny neoprezbiter o. Ariel Kucia.

 

Wszystkim życzymy wielu łask Bożych oraz jak najszybszego odnalezienia się na polu nowej działalności duszpasterskiej.

Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Proformatione
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu