Reolekcje przed odnowieniem ślubów

Bracia przez pięć dni będą przygotowywać się poprzez uczestnictwo w Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz naukach rekolekcyjnych do złożenia Bogu ślubów na kolejny rok życia.

 

 

 

W tym samym czasie, w naszym franciszkań klasztorze w Koszarawie bracia piatego roku: Dorian Plas, Solan Dąbrowski, Euzebiusz Skorupa, Karol Piela oraz junioryści, którzy ukończyli swoją formację początkową: Savio Bażan, Edmund Mika oraz Bazyli Skaźnik będą uczestniczyć w rekolekcjach przed złożeniem profesji wieczystej w naszym Zakonie.

Nauki będzie głosił o. Oktawiusz Lamorski.

Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo w Wąchocku
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła