Rok Wiary

W pięćdziesiątą rocznicę inauguracji Soboru Watykańskiego II oraz dwudziestą rocznicę wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego, w Kościele Powszechnym, papież Benedykt XVI zapoczątkował Rok Wiary.

Rok ten rozpocznie się z dniem 11. października i potrwa aż do Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przyszłego roku, tj. 24. listopada. Celem wyznaczonym na ten czas jest ożywiona refleksja nad wiarą, która prowadzić ma do odnowy życia wiary.
Wedle słów Ojca świętego "zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary".

Pomocą ku temu może stać się studium dokumentów soborowych oraz lektura Katechizmu Kościoła Katolickiego do których gorąco zachęcamy!

 

Liturgiczna inauguracja Roku Wiary w panewnickiej bazylice będzie miała miejsce 14. października br. o godzinie 11:00.    
    

Opactwo w Szczyrzycu
Misje franciszkańskie
Opactwo w Wąchocku
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Trzej Towarzysze