Sesja naukowa: PRL

IMG_0723.JPGPrzy naszym Seminarium tradycyjnie już w czasie wiosennych przygotowań do sesji egzaminacyjnej odbyło się sympozjum naukowe. Temat brzmiał „Z dziejów Franciszkanów w województwie śląskim/katowickim w realiach powojennej Polski drugiej połowy XX wieku”. Ta fascynująca historia, która dla nas młodych wydaje się być bardzo odległą, pozwoliła nam spojrzeć na naszych starszych współbraci jako na świadków Chrystusa w trudnych czasach PRL-u. Rzetelnie przygotowane prelekcje bardzo mocno zainteresowały wszystkich słuchaczy zarówno młodych jak i tych, dla których te wydarzenia stanowiły przed kilku laty codzienność. Ufamy, że znajomość historii pozwoli nam lepiej przygotować się na czekającą nas pracę duszpasterską. 

Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Trzej Towarzysze
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Proformatione
Prowincja Michała Archanioła