Święcenia prezbiteratu i diakonatu

Dnia 11 kwietnia 2015, o godzinie 15.00

w bazylice Franciszkanów w Katowicach - Panewnikach

Podczas Uroczystej eucharystii, J.E ks. Arcybiskup Wiktor Skworc,

udzieli naszym braciom, sakramentu święceń w stopniu diakonatu i prezbiteraru.

Kandytami do święcej prezbiteratu są:

br. dk. Bartymeusz Trąbecki br. dk. Kolumban Knopik
br. dk. Mirosław Góra br. dk. Romulad Kasmatovich
br. dk. Izajasz Drzeniek br. dk. Maksymin Konik
br. dk. Symeon Masarczyk  

Kandydatami do święceń diakonatu są:

br. Archanioł Borek br. Dyzma Gul
br. Hieronim Łusiak br. Zachariasz Mikrut OCist.
br. Metody Miś br. Włodzimierz Łapacki OCist.
br. Kanizy Kąkol br. Tymoteusz Kaczmarczyk OCist.

 

Prosimy o modlitwę w intencji braci, przygotowywujących się do święceń.

Proformatione
Trzej Towarzysze
Opactwo w Wąchocku
Misje franciszkańskie
Parafia Panewniki
Prowincja Matki Bożej Anielskiej