Sympozjum: Ukazywać piękno Chrystusa współczesnemu światu

Wydział Teologiczny UŚ zaprasza na sympozjum Ukazywać piękno Chrystusa współczesnemu światu. Życie konsekrowane u progu Roku Wiary, które odbędzie się w auli gmachu Wydziału w sobotę, 9 czerwca 2012.

 

PROGRAM SYMPOZJUM

9.00 EUCHARYSTIA (krypta Katedry Chrystusa Króla)
przewodniczy JE Ks. Abp dr Wiktor Skworc

10.15 Otwarcie sympozjum (aula Wydziału Teologicznego UŚ)

SESJA I
moderator: ks. dr hab. Jacek Kempa, WT UŚ

10.30 Przemienienie Pańskie ikoną życia konsekrowanego
s. dr Grażyna Weronika Dryl OSU - Kraków

11.00 Profesja rad ewangelicznych wyznaniem wiary i miłości do Chrystusa
ks. dr Roman Słupek SDS - Wrocław

11.30 Życie braterskie we wspólnocie – znakiem uczniów Chrystusa
o. dr Witosław Sztyk OFM – Katowice

12.00 Dyskusja

12.30 Przerwa

 
SESJA II
moderator: ks. dr Wojciech Surmiak, WT UŚ

13.30 Nowa ewangelizacja – jakie zadanie dla osób konsekrowanych?
s. dr Izabela Iwańska „Koinonia św. Pawła" – Kielce

14.00 Współczesne perspektywy apostolatu
dwugłos zakonnik i zakonnica:
· o. lic. Tomasz Maniura OMI – Katowice
· s. Alodia Witas AMI – Katowice

14.40 Dyskusja i podsumowanie sympozjum

Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Proformatione
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Wąchocku