Tomik wierszy br. Gaudentego Fedorczyka OFM

25 grudnia 2011 r. ukazał się tomik poezji br. Gaudentego OFM.

Autor jest na czwartym roku formacji niekapłańskiej, w klasztorze zajmuje się pracą w bibliotece. Książka jest zbiorem wierszy, które autor pisał od wielu lat, a także nowych. Oprócz poezji religijnej tomik zawiera również wiersze opiewające rzeczywistość oraz afirmujące piękno natury. Obok tekstów autor zamieścił również niektóre swoje rysunki.

Zapraszamy do kontemplowania poezji.

Tomik jest do nabycia przez stronę panewniki.pl

Parafia Panewniki
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze
Opactwo w Szczyrzycu