Tomik wierszy br. Izajasza Drzeniek OFM

15 stycznia 2012 r. ukazał się tomik poezji br. Izajasza OFM.

Autor jest na trzecim roku w WSD w Panewnikach. Br. Izajasz, poza studiowaniem, gra w seminaryjnym zespole "Biedaczyna" i zmierza co niedzielę do szpitala GCZD, gdzie zajmuje się oprawą muzyczną podczas Mszy Św. i nie tylko.

Pierwszy tomik jest zbiorem wierszy, które autor pisał na pierwszym roku studiów. Wiersze te są o tematyce religijnej i nie tylko - autor stara się ukazać epifanię piękna w przyrodzie i opisać problem cierpienia, które nieustannie nam towarzyszy. A wszystko jest pisane w oparciu o własne doświadczenia.

Tomik można nabyć (póki co) u Autora:
Polecamy!
 
Ad. 03.07.2012 - Nakład 600 egz. wyczerpany...
Bernardyni
Misje franciszkańskie
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II