Charytatyw

Realizując nasz franciszkański charyzmat, który zlecił nam św. Franciszek na początku reguły tj. „Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa” , pragniemy w każdym potrzebującym widzieć Chrystusa, który mówi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Właśnie dlatego świadczenie pomocy chorym i potrzebującym jest tak mocno  wpisane w nasze zakonne życie.

Służba drugiemu człowiekowi jest widzialnym aktem miłości bliźniego. Grupa charytatywna działająca przy naszym seminarium ma na celu okazywanie miłości i pomocy ludziom biednym, samotnym i potrzebującym. Pomoc braci polega na spełnianiu zwykłych codziennych prac domowych. W głównej mierze chodzi o sprzątanie domów, robienie zakupów czy też noszenie węgla gdy jest zima, osobom, które ze względów na swój stan zdrowia są do tego niezdolne.

Bracia zwykle udają się z taką pomocą dwa razy w tygodniu – w środy i soboty, po zakończonych wykładach w seminarium. Często przekonujemy się, że nieraz bardziej potrzebny jest dialog niż nasza pomoc fizyczna, gdyż są to ludzie bardzo samotni, którzy rzadko wychodzą z domu. Staramy się rozmawiać o ich trudnościach życiowych, nastawiając się bardziej na słuchanie aniżeli mówienie, pamiętając, że radość przeżywana przez dwie osoby jest dwukrotnie większa a smutek dwukrotnie mniejszy.

Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie
Opactwo w Wąchocku
Proformatione
Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka