Duszpasterstwo dzieci

Posługa braci, którzy należą do tzw. duszpasterstwa dzieci polega na pracy w charakterze wolontariusza w Domu Dziecka „Tęcza” w Katowicach. Bracia odwiedzają tę placówkę trzy razy w tygodniu. Działając w porozumieniu z dyrekcją i wychowawcami realizują tam różnorodne zadania.


Podczas wizyt we wtorki i w środy pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, tłumaczą szkolne zagadnienia, pomagają w opanowaniu materiału z zakresu języków obcych. Młodsze dzieci angażują w edukacyjne zabawy. Bracia towarzyszą dzieciom w wypełnianiu domowych obowiązków, oraz pomagają zasnąć maluchom. Podczas takich wizyt jest okazja do rozmowy, poszerzenia wiadomości zdobytych na szkolnej katechezie, wspólnej wieczornej modlitwy, czy czytania bajek „na dobranoc”.


Odwiedziny niedzielne mają nieco inny przebieg. Rano bracia zabierają wychowanków na Mszę św. dla dzieci, zaś po południu jest czas na wspólną zabawę. Ta, jeśli tylko warunki na to pozwalają odbywa się na wolnym powietrzu lub w sali gimnastycznej.


Bracia dbają o kształtowanie religijnych postaw, pomagając w ten sposób wychowawcom i szkolnym katechetom. Jednym z przykładów jest praktyka zabierania chętnych dzieci na Roraty w okresie Adwentu lub inne nabożeństwa organizowane specjalnie dla nich. W ciągu roku bracia angażujący się w duszpasterstwo są zapraszani na różne uroczystości odbywające się w Domu Dziecka: spotkania, urodziny, jubileusze.


Przez tą wieloletnią już współpracę dzieci mają okazję poznać Kościół i ludzi blisko z nim związanych oraz wyrobić w sobie chęć trwania w wierze i w Kościele. Natomiast dla braci posługa w duszpasterstwie jest doskonałą okazją do praktyki pedagogicznej oraz do świadczenia zwyczajnych dobrych uczynków.

Prowincja Św. Franciszka
Trzej Towarzysze
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Proformatione