Adoracja osób konsekrowanych
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Parafia Panewniki
Trzej Towarzysze
Misje franciszkańskie