Czuwanie adwentowe2013
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Michała Archanioła