Dzień Bonawenturiański w WSD
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Parafia Panewniki
Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie