Dzień Bonawenturiański w WSD
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni