Dzień Bonawenturiański w WSD
Parafia Panewniki
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi