Dzień Bonawenturiański
Prowincja Michała Archanioła
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Opactwo w Wąchocku
Parafia Panewniki
Prowincja Św. Jadwigi