Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Misje franciszkańskie
Kuria Generalna
Proformatione
Prowincja Św. Franciszka