Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Św. Jadwigi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Proformatione
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie