Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Wąchocku
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II