Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Parafia Panewniki
Bernardyni
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła