Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie
Opactwo w Wąchocku