Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Misje franciszkańskie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Proformatione
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Szczyrzycu