Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Parafia Panewniki
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu