Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Trzej Towarzysze
Prowincja Michała Archanioła
Parafia Panewniki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II