Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Michała Archanioła
Misje franciszkańskie
Trzej Towarzysze