Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Proformatione
Bernardyni