Kapituła namiotów 2015
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Michała Archanioła
Proformatione
Opactwo cystersów w Jędrzejowie