Kapituła namiotów 2015
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze
Misje franciszkańskie
Opactwo cystersów w Jędrzejowie