Kapituła namiotów 2015
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu