Kapituła namiotów 2015
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Opactwo w Wąchocku
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej