Kapituła namiotów 2015
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Proformatione
Opactwo w Szczyrzycu
Misje franciszkańskie
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni