Kapituła namiotów 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Parafia Panewniki
Prowincja Michała Archanioła
Proformatione
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Trzej Towarzysze