Kapituła namiotów 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Trzej Towarzysze
Parafia Panewniki
Bernardyni