Kapituła namiotów 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Parafia Panewniki
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie
Opactwo w Wąchocku