Kapituła namiotów 2015
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Misje franciszkańskie