Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze
Proformatione