Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Parafia Panewniki
Trzej Towarzysze
Opactwo w Szczyrzycu
Proformatione
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Wąchocku