Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Św. Franciszka
Proformatione
Misje franciszkańskie
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Trzej Towarzysze