Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Parafia Panewniki
Opactwo w Szczyrzycu
Trzej Towarzysze
Opactwo w Wąchocku