Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo w Szczyrzycu
Proformatione
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II