Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu
Kuria Generalna
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej