Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Trzej Towarzysze
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Wąchocku
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi