Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Wąchocku
Proformatione
Misje franciszkańskie
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo cystersów w Jędrzejowie