Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Proformatione
Kuria Generalna
Opactwo w Szczyrzycu