Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna