Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Parafia Panewniki
Proformatione
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Trzej Towarzysze