Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie