Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Parafia Panewniki
Prowincja Michała Archanioła
Proformatione