Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Proformatione
Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej