Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Proformatione