Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Wąchocku
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka