Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Proformatione
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Parafia Panewniki
Misje franciszkańskie
Prowincja Św. Jadwigi