Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Proformatione
Opactwo w Szczyrzycu