Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Kuria Generalna
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Parafia Panewniki
Proformatione