Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi
Trzej Towarzysze