Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Parafia Panewniki
Kuria Generalna
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła