Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Proformatione
Trzej Towarzysze
Misje franciszkańskie
Kuria Generalna