Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Misje franciszkańskie
Parafia Panewniki
Bernardyni