Obrona prac magisterskich 2015
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni