Obrona prac magisterskich 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Misje franciszkańskie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi