Obrona prac magisterskich 2015
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu