Obrona prac magisterskich 2015
Proformatione
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka
Parafia Panewniki
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni