Obrona prac magisterskich 2015
Trzej Towarzysze
Proformatione
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej