Obrona prac magisterskich 2015
Opactwo w Wąchocku
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II