Pielgrzymka do Miejskiej Górki
Parafia Panewniki
Prowincja Św. Jadwigi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła