Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Trzej Towarzysze