Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Kuria Generalna
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Parafia Panewniki
Opactwo w Wąchocku