Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Bernardyni
Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła
Parafia Panewniki