Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Kuria Generalna
Opactwo w Wąchocku
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II