Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie
Proformatione
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Św. Franciszka