Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Franciszka
Proformatione