Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Misje franciszkańskie
Proformatione
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej