Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Bernardyni
Trzej Towarzysze
Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie
Opactwo w Szczyrzycu