Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Misje franciszkańskie
Parafia Panewniki
Opactwo w Wąchocku
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni