Pielgrzymka do Miejskiej Górki - Odpust Podwyższenia Krzyża
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Parafia Panewniki
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka