VIII Piknik Franciszkańśki
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Wąchocku
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie