Posługi Lektoratu i akolitatu 2013
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Wąchocku
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Michała Archanioła
Parafia Panewniki