Probacja 2013 - Góra św. Anny
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II