Probacja 2013 - Włochy
Trzej Towarzysze
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Szczyrzycu