Sympozjum o św. Klarze
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II