Sympozjum o św. Klarze
Opactwo w Wąchocku
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Św. Franciszka
Misje franciszkańskie
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła