Śluby wieczyste 2015
Bernardyni
Proformatione
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze