Śluby wieczyste 2015
Opactwo w Wąchocku
Opactwo w Szczyrzycu
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka