Śluby wieczyste 2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Franciszka
Proformatione