Śluby wieczyste 2015
Parafia Panewniki
Opactwo w Szczyrzycu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Misje franciszkańskie