Śluby wieczyste 2015
Parafia Panewniki
Prowincja Św. Jadwigi
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Kuria Generalna
Misje franciszkańskie