Śluby wieczyste 2015
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Jadwigi
Trzej Towarzysze
Misje franciszkańskie
Prowincja Michała Archanioła