Śluby wieczyste 2015
Parafia Panewniki
Misje franciszkańskie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła