Śluby wieczyste 2015
Kuria Generalna
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Bernardyni
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła