Śluby wieczyste 2015
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Wąchocku
Bernardyni