Śluby wieczyste 2015
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze