Śluby wieczyste br. Edmunda OFM
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Parafia Panewniki
Opactwo w Szczyrzycu