Święcenia Diakonatu i Prezbiteratu
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo w Szczyrzycu
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Św. Franciszka