Święcenia diakonatu i przezbiteratu
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Trzej Towarzysze
Misje franciszkańskie
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Opactwo w Szczyrzycu