Święcenia diakonatu i przezbiteratu
Proformatione
Opactwo w Wąchocku
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Opactwo w Szczyrzycu
Bernardyni