Święcienia diakonatu i prezbiteratu 2014
Prowincja Michała Archanioła
Opactwo cystersów w Jędrzejowie
Opactwo w Szczyrzycu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II